Tiesitkö, että matkailuala toimii monesti alueellisen kehityksen suunnannäyttäjänä!

Matkailuala on tärkeä suunnannäyttäjä. Toimiakseen kestävällä tavalla se tarvitsee ympärilleen oikeanlaista infrastruktuuria. Euroopasta liikkeelle läh-teneet trendit ovat kuitenkin muuttaneet asetelman päälaelleen – infrastruk-tuuri seuraakin nykyään matkailualaa.

Lentokentät on perinteisesti mielletty meluisina ja pelkästään logististen palveluiden toimintaympäristönä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana aja-tusmallit ovat kuitenkin muuttuneet perusteellisesti ja nopeasti. Nykyään lentokenttäalueet vetävät puoleensa monipuolista yritystoimintaa. Niin ikään lentokenttähotellikonseptit ovat jo niin vakiintuneita, että ne mielletään pal-velutarjooman perusedellytyksenä. Kehityksen myötä lentokenttäalueista on nykyään muotoutunut varsinaisia business-keskittymiä.

Helsinki-Vantaan kupeeseen kehittynyt Aviapolis on erinomainen esimerkki matkailualan vaikutuksista kaupunkien kehitykseen. Mallia suunnitelmille haettiin aikanaan Euroopan suurkaupungeista Tukholmasta Zürichiin. Nyt alueella on jo massiivinen yrityskeskittymä, jonka sisään ovat rakentuneet myös Kehäradan junayhteydet kaupungista lentokentälle. Junayhteydet ovat osaltaan mukana vaikuttamassa Aviapoliksen uusien asuinalueiden kehittymiseen. Vantaan kaupunki ja Finavia Oyj tekevät tiivistä yhteistyötä alueen kehittämishankkeissa.

Voidaankin hyvin todeta, että Vaikuttava Matkailuala on myös kaupunkien kehityksen kulmakivi!

Lähde: http://aviapolisasema.fi/aviapolis-oli-1980-luvulla-uudenlaista-ajattelua/

Tiesitkö, että matkailuala kattaa joka kahdennentoista työpaikan maailmassa!

Matkailuala on globaalisti yksi suurimmista työllistävistä aloista. Vaikuttavuudesta ei voida kiistellä, kun koko maailmassa joka 12. työ on matkailualalla. Maailmanlaajuisessa toimialavertailussa ilmeni, että matkailuala kasvaa kovempaa tahtia kuin mikään muu ala – nopeammin kuin esimerkiksi rahoitusala, terveydenhuolto tai monet teollisuuden alat, kuten autoteknologia.

Kun verrataan eri alojen suoraa rahallista tuottoa, yltää matkailuala globaalilla tasolla TOP 3:een. Suoriin tuloihin viitatessa tarkoitetaan matkatoimistoja, matkanjärjestäjiä ja hotelleja. Epäsuorissa tuloissa matkailuala vie kirkkaasti kärkisijan. Epäsuorat tulot kattavat esimerkiksi tapahtumat, ravintolapalvelut ja ”shoppailutulot”.

Työpaikkoja alalta löytyy maailmanlaajuisesti yhteensä noin 235 miljoonaa! Mikä olisikaan parempi tapa vaikuttaa tulevaisuuden näkymiin kuin osallistua matkailualan koulutukseen ja sen järjestämiseen?
Tulevaisuuden miljoonat ammattilaiset koulutetaan nyt!

Vaikuttavaan matkailualaan pääsemme syventymään lisää
Matkailukoulutuksen verkostopäivillä niin keynote-puhujien kuin interaktiivisten työpajojenkin muodossa. Tervetuloa mukaan!

 

Lähde: Pappas, N. & Bregoli, I. (2016) Global Dynamics in Travel, Tourism and Hospitality. IGI Global. Hershey, USA.