Merja Lahdenkauppi

Merja Lahdenkauppi, Opetushallitus

Työnsä Opetushallituksessa reilu 11 vuotta sitten aloittanut Merja Lahdenkauppi on aloittanut opiskelunsa Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, jonka jälkeen hän jatkoi kouluttautumistaan Helsingin yliopistossa valmistuen sieltä kasvatustieteen maisteriksi erikoisalanaan hotelli-, ravintola- ja matkailuala.  Muutama vuosi sitten hän valmistui kasvatustieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta. Hän on kirjoittanut myös ravintolapalvelun oppikirjoja.

Opetushallituksessa Merja vastaa matkailu- ja ravitsemisalan tutkinnoista ja niiden kehittämisestä sekä erityisesti opiskelijan arvioinnista, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä todistuksista.

Hänen harrastuksiinsa kuuluu liikunta, lukeminen, matkailu ja kaikki Italiaan liittyvä.

Motto: ”Jokainen päivä on paras päivä.”