Tiesitkö, että matkailu on alana samankokoinen kuin metsäteollisuus tai kemianteollisuus

Matkailun vaikuttavuudesta kannattaa puhua! Matkailun osuus maamme bruttokansantuotteesta on noin 2,5 %. Näin ollen matkailu on jo nyt Suomessa alana saman kokoinen teollisuudenala kuin vaikkapa metsäteollisuus tai kemianteollisuus ja suurempi kuin elintarviketeollisuus.

Vuonna 2017 matkailun kokonaiskysyntä oli lähes 15 miljardia euroa ja ulkomaiset matkailijat muodostivat siitä noin neljänneksen. Matkailuviennin arvo oli puolestaan noin 4,4 miljardia euroa, mika on summana yhtä suuri kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä.

Matkailualalla on merkittävä rooli myös työllistäjänä: Suomessa joka 20. ihminen työskentelee matkailua palvelevilla toimialoilla. Tähän lukuun ei vieläpä sisälly alalle varsin tyypillinen vuokratyö. Varsinaisesti matkailuala työllistää noin 140 000 ihmistä, joista lähes puolet työskentelee ravitsemispalveluissa. Huikeaa on, että alalle odotetaan syntyvän 40 000 työpaikkaa lisää vuoteen 2025 mennessä.

Lähteet:

VisitFinland. 2018. Matkailun taloudelliset vaikutukset. http://www.visitfinland.fi/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-taloudelliset-vaikutukset/

Visit Finland. 2018. What’s up with travel trends 15.3.2018 –seminaari tiivistettynä. http://www.visitfinland.fi/news/whats-travel-trends-key-figures-future-perspectives-seminaari-15-3-2018/